Välkommen till KuBo intresseanmälan!

KuBo är Göteborgs Stads bokningssida med kulturutbud för förskolor, grundskolor och gymnasier.
Du som är fri kulturskapare i Göteborg och som är godkänd för utjämningsbidraget kan lämna intresseanmälan om att vara med i KuBo.
Just nu är intresseanmälan stängd. Intresseanmälan för medverkan i KuBo sker läsårsvis med en termins framförhållning.